معرفی هدست هدفون واقعیت مجازی چندبعدی اوجو 500 ، نوآورانه ترین دستگاه در کلاس خود است. لوله های صوتی یکپارچه در صدا، در حالی که یک برنامه گوشی هوشمند، می تواند فاصله بین دانش آموزان را کم تر کند.