تعامل مغز و کامپیوتر – این شبیه ساز به طور مشترک توسط دانشگاه ملی فناوری تایپه در مشارکت با آزمایشگاه های هوش مصنوعی لنوو انجام شده است. این شبیه ساز شما را قادر می سازد به بررسی علوم اعصاب ،انتقال و درمان ، یادگیری و اختلالات ، از طریق این تجربه تولید شده بپردازید.