اگر در خانه زیاد با کامپیوتر کار می کنید ، به زد 24 آل این وان دسک تاپ نیاز پیدا خواهید کرد . فناوری فار فیلد ، دو دستیار دیجیتال و قدرت ، عملکرد کافی برای اجرای سنگین ترین برنامه ها و پردازش ها را فراهم می کند . اینجاست که ما به شما کمک میکنم تا بیشتر کار کنید.