طراحی صنعتی در سطح جهانی با بهره وری صفحه نمایش دوگانه در بوک یوگا سی 930 2 در 1 طراحی شده است تا تمام کارهایتان را انجام دهد. یک صفحه نمایش پویا ایی ال ان ک در آن مورف ها برای هر نیاز شما ساخته می شود، هر چند که از طریق تایپ کردن ایمیل یا گزارش گرفتن یادداشت های دست با قلم دقیق و یا مرور اسناد در قالب ایی ال ان ک ساخته شده است. در یک فاکتور بسیار نازک و سبک قرار گرفته و شما یک دستگاه واقعا قابل حمل دارید که برای بهره وری ساخته شده است.