ارورها ، اشکالات و خطاهای خنده دار فیفا 19 – در انتهای ویدیو ، گل ها ، دریبل ها و حرکات نمایشی خیلی زیبا در فیفا 19 را ببینید – حتما ویدیو را تا آخر ببینید.

واقع گرایی فیفا 19 یا (اونستوکس) – در این ویدیوی زیبا و شگفت انگیز ، تغییرات فوق حرفه ای فیفا 19 را ببینید که چگونه حس واقعیت فوتبال را به بازیکن ارائه خواهد داد. انگار که شما در وسط زمین فوتبال قرار دارید و خودتان یکی از بازیکنان هستید.